تاریخ‌های مهم

صفحه اصلی > تاریخ‌های مهم

تاریخ همایش ۱۳ و ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۸
شروع ارسال مقالات شنبه، ۱ تیر ماه ۱۳۹۸
آخرین مهلت ارسال مقالات  جمعه، ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۸ 
تا ۲۶ مهر ماه تمدید شد
 شروع ثبت‌نام برای شرکت در همایش ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۸ 
 پایان ثبت‌نام برای شرکت در همایش ۳ آذر ماه ۱۳۹۸