راهنمای شرکت در کنفرانس

صفحه اصلی > راهنمای شرکت در کنفرانس


=> ارسال مقاله:
پس از ورود به سامانه کاربران جهت ارسال مقاله از منو های موجود به منو ارسال مقاله جدید بروید.
توجه نمایید که فایل اصلی مقاله در دو فرمت pdf و word باید به صورت جداگانه در سایت درج شود.
در منو ارسال مقاله جدید فقط اطلاعات مقاله از شما خواسته می شود.
سپس در منو وضعیت مقالات شما می‌توانید اصل مقاله خود را نیز ارسال کنید.

=> هزینه شرکت در همایش:
گروه هزینه
دانشجویان  
اعلام خواهد شد
آزاد
اعلام خواهد شد