معرفی همایش

صفحه اصلی > معرفی همایش


چهارمین کنفرانس ملی شتابگرهای ذرات و کاربردهای آن
۱۳ و ۱۴ آذرماه ۱۳۹۸
در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی برگزار می‌گردد.

 
امروزه شتابگرهای ذرات از پیشرفته‌ترین دستاوردهای علمی و فناوری است که در رده‌های مختلف و برای مقاصد گوناگون ساخته می‌شوند. شتابگر LHC در CERN از بزرگترین و پیشرفته‌ترین آنهاست که برای مطالعات فیزیک ذرات در انرژی‌های بالا ساخته شده است و نتایج آزمایش‌های آن در گسترش مرزهای دانش فیزیک مورد استفاده قرار می‌گیرد. علاوه بر این، شتابگرها کاربردهای بسیار متنوعی از جمله در شاخه‌های مختلف علوم، فناوری و پزشکی دارند به‌طوری که نیاز به ساخت و ارتقاء فناوری شتابگرها در ابعاد و رده‌های مختلف انرژی و برای ذرات گوناگون رو به افزایش است.
 
خوشبختانه بیش از یک دهه است که در ایران نیز فعالیت‌های مناسبی برای ساخت و توسعه شتابگرهای ذرات آغاز شده است. مطالعات قابل توجهی در زمینه‌های اصول فیزیکی و اساس کار انواع شتابگرها، روش محاسبات و استفاده از نرم‌افزارهای ویژه طراحی وسایل و قطعات شتابگرها و بررسی دینامک باریکه ذرات در کنار گسترش فناوری‌ها و ساخت دستگاه‌های مرتبط توسط گروه‌های پژوهشی در مراکز تحقیقاتی مختلف و دانشگاه‌ها انجام می‌گیرد.
 
ویژگی بین رشته‌ای این دانش، گسترش فعالیت‌های پژوهشی در زمینه‌های نظری، محاسباتی، ساخت و کاربردهای شتابگرها از یک طرف و نیاز کشور به شتابگرها در زمینه‌های مختلف از طرف دیگر، برگزاری چنین کنفرانس‌هایی را ضروری ساخته است. کنفرانس ملی  شتابگرهای ذرات و کاربردهای آن، یک کنفرانس دوسالانه است که اکنون با پشتوانه برگزاری موفق سه دوره کنفرانس قبلی، چهارمین آن را دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در تاریخ ۱۳ و ۱۴ آذر ۱۳۹۸ برگزار خواهد کرد. هدف از برگزاری این کنفرانس گردآوری پژوهشگران و متخصصان این حوزه به منظور به اشتراک گذاشتن یافته‌های علمی و تجربیات خود در زمینه شتابگرها، ایجاد فرصت برای همکاری بین گروه‌های تحقیقاتی، آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان با پژوهش‌ها و پژوهشگران در این زمینه تحقیقاتی و کمک به گسترش و پیشرفت شتابگرها در محورهای ذیل در کشور است.