تماس با ما

صفحه اصلی > تماس با ما

آدرس دبیرخانه‌ی همایش:
تهران، خیابان دکتر شریعتی، بالاتر از پل سیدخندان، بلوار شهید مجتبایی، خیابان کاویان شرقی، پردیس علوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، دانشکده فیزیک 
تلفن دبیرخانه‌ی همایش:
Tel: 021-2285-7080
Fax: 021-2306-4218

صندوق پستی دبیرخانه‌ی همایش:
 16315-1618
کد پستی دبیرخانه‌ی همایش:

1541849611